Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

22 total results found

FLOSS Manuals

FLOSS Manualsin uudet oppaat.

Suomenkielinen NLP

Suomenkielinen NLP

Avoimen lähdekoodin OSINT-työkalut

Avoimen lähdekoodin työkalut avoimen lähteen OSINT-tiedustelussa.

Avoimen lähdekoodin datatiede

Avoimen lähdekoodin työkalut datatiedettä varten.

Data-aktivistin opas tiedonlouhintaan

Data-aktivistin opas tiedonlouhintaan.

Data-aktivistin opas

Data-aktivistin opas

Avoimen lähdekoodin pilvipalvelut

Mitä on OSINT?

Avoimen lähdekoodin OSINT-työkalut

Mitä on avoimen lähteen tiedustelu?

Eettinen OSINT: avoin data ja yksityisyyden suoja

Avoimen lähdekoodin OSINT-työkalut

Mitä on eettinen OSINT? Miten verkossa olevaa avointa dataa voidaan kerätä eettisesti ja yksityisyys suojaten?

Avoimen lähdekoodin OSINT-työkalut

Avoimen lähdekoodin OSINT-työkalut

Esittelemme erilaisia avoimen lähdekoodin OSINT-työkaluja

Data-analyysi

Avoimen lähdekoodin datatiede

Data-analyysin avoimen lähdekoodin työkalut.

Koneoppiminen

Avoimen lähdekoodin datatiede

Koneoppiminen ja syväoppiminen.

Mitä on datatiede?

Avoimen lähdekoodin datatiede

Mitä on avoin lähdekoodi?

Avoimen lähdekoodin datatiede

Luonnollisen kielen prosessointi (NLP)

Data-aktivistin opas tiedonlouhintaan

Luonnollisen kielen prosessointi (NLP)

Suomenkielinen tekoäly

Data-aktivistin opas

Suomenkielinen tekoäly.

NLP

Suomenkielinen NLP

NLP floss-1.webp    

Suomenkielinen NLP Pythonin Spacy-kirjastolla

Data-aktivistin opas tiedonlouhintaan Luonnollisen kielen prosessointi (NLP)

Suomenkieliset GPT-mallit

Data-aktivistin opas tiedonlouhintaan Luonnollisen kielen prosessointi (NLP)

Spacy ja luonnollisen kielen prosessointi (NLP)

Data-aktivistin opas Suomenkielinen tekoäly

Suomenkieliset GPT-kielimallit

Data-aktivistin opas Suomenkielinen tekoäly

Tiedonharavointi

Data-aktivistin opas